Ảnh chụp vườn bưởi Đoan Hùng tháng 5-2016

Mùa bưởi Đoan Hùng bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch hàng năm. Đầu tháng 8 là lúc thu hoạch bưởi chua ( bưởi ăn rôn rốt ) . Sang tháng 9 bắt đầu thu hoạch bưởi Bằng Luân và bưởi sửu thông thường thu hoạch vào tháng 10 tháng 11. Hiện tại mới đầu tháng 5 thôi nhưng đã có nhiều thương lái tìm đến Bằng Luân xem bưởi. Continue reading